Tytuł miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Numer uchwały Rady Gminy Stare Babice

Publikacja

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lipków Uchwała nr XV/122/99 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 1999 r. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32 z dnia 6 marca 2000 r. poz. 221
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice – Wieś Stare Koczargi Uchwała nr XXVII/316/2001 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2001 r. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132 z dnia 2 lipca 2001 r. poz. 1819
zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice Uchwała Nr X/59/03 z dnia 25 września 2003r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 281 poz. 7449, z dnia 6 listopada 2003r.
zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Stare Babice Uchwała Nr X/60/03 z dnia 25 września 2003r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 281 poz. 7450, z dnia 6 listopada 2003r.

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów - w zakresie wsi Lubiczów

Uchwała Nr X/61/03 z dnia 25 września 2003r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 281 poz. 7451, z dnia 6 listopada 2003r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały - pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką 

Uchwała Nr XLIV/414/10 z dnia 4 listopada 2010r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 204 poz. 6230, z dnia 9 grudnia 2010r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe – południowa strona ulicy Warszawskiej

Uchwała Nr XLIV/416/10 z dnia 4 listopada 2010r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 204 poz. 6232, z dnia 9 grudnia 2010r.

miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn

Uchwała Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 2011r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 76, poz. 2443 z dnia 12 maja 2011r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice

Uchwała Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011r.

legenda

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 156, poz. 4944 z dnia 29 sierpnia 2011r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 5776 z dnia 24 maja 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2016 r. poz. 11511

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice - południowa strona ulicy Koczarskiej

Uchwała  Nr IX/63/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dz. Urz.Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2015 r. poz. 6533

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2015 r. poz.6630

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie ulicy Mizikowskiego

Uchwała Nr IX/64/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2015 r. poz. 6534

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2015 r. poz. 6631

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów

Uchwała Nr XXIII/218/16 z 27 października 2016 r.

Dz. Urz. Woj. z dnia 15 listopada 2016 r. poz. 9715

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn

Uchwała Nr XXVIII/283/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. poz. 3993

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego

Uchwała Nr XXVIII/284/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2017 r. poz. 5918

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej

Uchwała nr XXXVII/382/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 marca 2018 r. poz. 2354

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice "Warszawska - Mizikowskiego"

Uchwała Nr XXXVII/383/17 z 21 grudnia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 marca 2018 r. poz. 2355

miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew

Uchwała Nr XXXVII/384/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 marca 2018 r. poz. 2356

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego

Uchwała Nr XXXVIII/396/18 z dnia 15 lutego 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. poz. 3395

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży

Uchwała Nr XLI/446/18 z dnia 29 maja 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2018 r. poz. 7264

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice – Etap I
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w zakresie działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś – obszar I
 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką”

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów – obszar II

Uchwała Nr XXXI/328/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 maja 2021 r. poz. 4154

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów usługowych położonych we wsiach: Koczargi Nowe i Zielonki - Parcela, w Gminie Stare Babice

Uchwała Nr XXXV/362/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 lipca 2021 r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew

Uchwała Nr XXXV/363/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 lipca 2021 r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice "Koczarska - Sienkiewicza"

Uchwała Nr XXXVIII/408/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 października 2021 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2021 r. poz. 11839 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice

Uchwała Nr XLV/491/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2022 r. poz. 7004

Rozstrzygnięcie nadzorcze

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin - Obszar Nr 1

Uchwała Nr LI/530/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11 października 2022 r. poz. 10543

Rozstrzygnięcie nadzorcze

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice "Sienkiewicza - Zielona"

Uchwała Nr LIX/634/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 maja 2023 r Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2023 r. poz. 8449

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin - Obszar Nr 2

Uchwała Nr LIX/633/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 maja 2023 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2023 r. poz. 8540

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin - Obszar Nr 1 dla terenów 23MN2,1aCU2, 1K, 4U1, 14KDD, 15KDD i 16KDD

Uchwała Nr LIX/631/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 maja 2023 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2023 r. poz. 8541

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką

Uchwała Nr LX/657/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2023 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. poz. 9532

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice

Uchwała Nr LX/658/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2023 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. poz. 9533

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego

Uchwała Nr LXIX/761/2024 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 lutego 2024 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2024 r. poz. 4554
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap I

Uchwała Nr LXX/776/2024 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2024 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 13 maj 2024 r. poz. 5229
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew i części wsi Stanisławów – obszar na południe od ul. Kwiatowej, etap I

Uchwała Nr LXX/777/2024 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2024 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 13 maj 2024 r. poz. 5230

 

Z obowiązującymi planami miejscowymi można zapoznać się również na stronie: https://starebabice.e-mapa.net/
Należy kliknąć na „Drzewko warstw” (pierwsza ikona w menu, tuż pod herbem Gminy), zaznaczyć „Zagospodarowanie przestrzenne” (siódma warstwa od góry), na mapie wczytają się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Aby zapoznać się z treścią planu należy kliknąć w dowolnym miejscu na mapie, w okienku „Informacja o obiekcie” rozwinąć „Plany miejscowe” i wybrać „Pokaż pełną treść”.