Schemat planów miejscowych w Gminie Stare Babice - do pobrania

   

Tytuł miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Numer uchwały Rady Gminy Stare Babice

Publikacja

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały - pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką 

Uchwała Nr XLIV/414/10 z dnia 4 listopada 2010r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 204 poz. 6230, z dnia 9 grudnia 2010r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe – południowa strona ulicy Warszawskiej

Uchwała Nr XLIV/416/10 z dnia 4 listopada 2010r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 204 poz. 6232, z dnia 9 grudnia 2010r.

miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn

Uchwała Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 2011r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 76, poz. 2443 z dnia 12 maja 2011r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice

Uchwała Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 156, poz. 4944 z dnia 29 sierpnia 2011r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 5776 z dnia 24 maja 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 17 grudnia 2016 r. poz. 11511

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice - południowa strona ulicy Koczarskiej

Uchwała  Nr IX/63/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dz. Urz.Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2015 r. poz. 6533

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2015 r. poz.6630

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie ulicy Mizikowskiego

Uchwała Nr IX/64/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2015 r. poz. 6534

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2015 r. poz. 6631

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów

Uchwała Nr XXIII/218/16 z 27 października 2016 r.

Dz. Urz. Woj. z dnia 15 listopada 2016 r. poz. 9715

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn

Uchwała Nr XXVIII/283/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. poz. 3993

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego

Uchwała Nr XXVIII/284/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. poz. 5918

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej

Uchwała nr XXXVII/382/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 marca 2018 r. poz. 2354

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice "Warszawska - Mizikowskiego"

Uchwała Nr XXXVII/383/17 z 21 grudnia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 marca 2018 r. poz. 2355

miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew

Uchwała Nr XXXVII/384/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 marca 5 kwietnia 2018 r. poz. 2354

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego

Uchwała Nr XXXVIII/396/18 z dnia 15 lutego 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. poz. 3395

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży

Uchwała Nr XLI/446/18 z dnia 29 maja 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2018 r. poz. 7264

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice – Etap I
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w zakresie działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś – obszar I