Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631, z 2022 r. poz. 759) 

Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w 2022 r.

Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2022 r.:

Rozpoczęcie zgromadzenia: 18.06.2022 r. godz. 19:30-20:00

Zakończenie zgromadzenia: 18.06.2022 r. godz. 21:30-21:50

Miejsce: zgromadzenie przy Urzędzie Gminy ul. Rynek 32

20:00-21:30 – przejazd rolkarzy po trasie: Rynek, H. Sienkiewicza, I. Mościckiego, J. Paschalisa Jakubowicza, Sportowa, Białej Góry, H. Sienkiewicza, Rynek

21:30 – 21:50 – zakończenie zgromadzenia i przejazdu w miejscu zbiórki ul. Rynek 32


Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2022 r.:

Rozpoczęcie zgromadzenia: 18.06.2022 r. godz. 9:30

Zakończenie zgromadzenia: 18.06.2022 r. godz. 13:30

Przebieg i miejsce zgromadzenia: 

9:30 przy Placu Chopina w Borzęcinie Dużym

9:50 przy Urzędzie Gminy ul. Rynek 32

·        Z placu Chopina w Borzęcinie Dużym w ulicę Spacerową, dalej w ul. Trakt Królewski/Górki do Koczarg Starych, następnie dojazd do ul. Przy Parku. (postój).

·        Z parkingu przy UG w Starych Babicach (ul. Rynek 32) w ul. Sienkiewicza. Dalej prosto ul. Sienkiewicza – w Lipkowie ul. Mościckiego. Dalej ul. Paschalisa-Jakubowicza. Dojazd do ul. Przy Parku (postój i połączenie grup).

·        Obydwie grupy razem – kontynuacja ul. Paschalisa-Jakubowicza w kierunku Izabelina. Dalej prosto ul. Lipkowską i wjazd w ul. Fedorowicza i dojazd do ul. 3 Maja. Ulicą 3 Maja dojazd  do  parkingu w  Truskawiu. Dalej szlakiem niebieskim do  Budy, następnie do Mariewa.   

·        Dalej ul. Spacerową do Borzęcina Dużego na Plac Chopina.

Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631, z 2022 r. poz. 759) 


Wykaz zgłoszonych zgromadzeń w 2023 r.

Zgromadzenie w dniu 20 sierpnia 2023 r. 

Rozpoczęcie zgromadzenia: 20.08.2023 r. godz. 19:30-20:00

Zakończenie zgromadzenia: 20.08.2023 r. godz. 21:30-21:50

Miejsce: zgromadzenie przy Urzędzie Gminy ul. Rynek 32

20:00-21:30 – przejazd rolkarzy po trasie: Rynek, H. Sienkiewicza, I. Mościckiego, J. Paschalisa Jakubowicza, Sportowa, Białej Góry, H. Sienkiewicza, Rynek

21:30 – 21:50 – zakończenie zgromadzenia i przejazdu w miejscu zbiórki ul. Rynek 32