W sprawie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów usługowych położonych we wsiach: Koczargi Nowe i Zielonki - Parcela, w Gminie Stare Babice


Data uchwały:
2021-07-01

Numer uchwały:
XXXV/362/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Stare Babice

Uchwała wchodzi w życie: