Szanowni Państwo,
ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową , która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień przeprowadzanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 

 Platforma Zakupowa