INFORMUJEMY, ŻE OD 0 1.01.2012r.
WSZYSCY PRZEDSIĘBIORCY PRZENIESIENI SĄ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG –
Aktualne zaświadczenie można drukować na stronie:
Wnioski przedsiębiorców o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności gospodarczej, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego przyjmowane są w każdym urzędzie na terenie Polski.
Nie ma rejonizacji w działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcy nie posiadający podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego mogą również składać wszystkie wnioski on-line – na stronie: www.aplikacja.ceidg.gov.pl, ale należy pamiętać aby w ciągu 7 dni przyjść do Urzędu Gminy z wnioskiem lub zapisanym numerem kodu kreskowego, w celu podpisania go przez pracownika urzędu i wysłania do CEIDG.