Warszawa, dnia 9 kwietnia 2018 r.

KOMISARZ WYBORCZY
W WARSZAWIE III

 

DWW-0011-3/18

 INFORMACJA
o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Warszawie III,
 właściwości terytorialnej oraz siedzibie i czasie pracy

 

 Zgodnie z treścią § 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. 2018, poz. 246), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

  1. Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych Joanna Monika Oliwa została powołana z dniem
    3 kwietnia 2018 r. na Komisarza Wyborczego w Warszawie III.
  2. Zakres właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Warszawie III obejmuje obszary powiatów: legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiński.
  3. Siedzibą Komisarza Wyborczego w Warszawie III jest Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój nr 42A.
  4. Dyżur Komisarz Wyborczy w Warszawie III pełni w każdy czwartek, w godzinach
    od 0900 do 1100 . Kontakt z Komisarzem Wyborczym w Warszawie III możliwy jest również za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie,  
    od poniedziałku do piątku, w godzinach od 815 do 1615.

 

Komisarz Wyborczy
w Warszawie III
/-/ Joanna Oliwa