Okręg

wyborczy

Nazwisko i imię

Funkcja pełniona w Radzie Gminy

Telefony kontaktowe

e-mail

Koczargi Stare

Henryk Kuncewicz

Przewodniczący Rady Gminy

507 031 712

henryk_kuncewicz@op.pl

Blizne Jasińskiego

Ewa Kawczyńska

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

Członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

505 348 007

ewa.kawczynska1@outlook.com

Borzęcin Duży

Remigiusz Fijołek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

513 608 625

604 173 659

remigiusz.fijolek@wp.pl

Lipków

Paweł Karczmarek

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

Członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

660 410 259

pawel.karczmarek@op.pl

Babice Nowe

Zielonki Parcela

Radosław Karpiński

Przewodniczący Komisji Oświaty, spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

729 102 019

radoslaw.sport.karpinski@gmail.com

Koczargi Nowe

Koczargi Nowe- Bugaj

Zielonki Wieś

Kazimierz Lade

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

503 565 904

kazimierzlade@wp.pl

Klaudyn

Marta Pamięta

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

Członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

515 605 322

marta.pamieta@gmail.com

Latchorzew

Jerzy Piętocha

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

607 17 17 44

22 722 09 69

j.pietocha@neostrada.pl

Blizne Łaszczyńskiego

Lubiczów

Leszek Poborczyk

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Bezpieczeństwa

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

602 483 833

leszek.poborczyk@op.pl

Stare Babice

Lucyna Skrzeczkowska

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

608 472 693

lucynababice@gmail.com

Janów

Kwirynów

Dariusz Sobczak

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

Członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

601 852 783

dariusz.sobczak@starebabice.eu

Stare Babice

Michał Starnowski

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

796 920 796

mstarnowski@interia.pl

Borzęcin Mały

Topolin

Krzysztof Szuba

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

792 837 373

krzysztofszuba@op.pl

Mariew i Buda, Stanisławów, Zalesie, Wierzbin

Dorota Zwolińska

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji

Członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

695 603 643

kamelka5@op.pl

Wojcieszyn

Jadwiga Wasiak

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

 

505 641 791

wasiak.jadwiga@o2.pl