Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stare Babice pełni Pani Justyna Rytel - Kuc.

e-mail: IOD@stare-babice.pl