W sprawie:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew


Data uchwały:
2021-07-01

Numer uchwały:
XXXV/363/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Stare Babice

Uchwała wchodzi w życie: