W sprawie:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice "Koczarska-Sienkiewicza"

Data uchwały:
2021-10-28

Numer uchwały:
XXXVIII/408/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Stare Babice

Uchwała wchodzi w życie: