Zadaniem doraźnej Komisji ds. rozwoju terenów Blizne Łaszczyńskiego przy trasie S8 będzie ocena projektowanych rozwiązań planistycznych oraz skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego.

Przewodnicza Komisji
radna Marta Pamięta

Członkowie
radna Ewa Kawczyńska
radny Henryk Kuncewicz
radny Leszek Poborczyk