Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 10 (parter)
tel.:(22) 730 80 73,
e-mail: wosigk@stare-babice.pl
Joanna Pałyska
e-mail: wosigk@stare-babice.pl

W skład Wydziału wchodzi:

Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój  4 (parter)
tel.: (22) 730 80 01
e-mail: rgk@stare-babice.pl
Kierownik: Dariusz Michalski

e-mail:d.michalski@stare-babice.pl