Naczelnik Wydziału: Jacek Kłopotowski
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 29 (II piętro)
tel.: (22) 730 80 34
e-mail: j.klopotowski@stare-babice.pl

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych – WIZiF
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 29 (II piętro)
tel.: (22) 730 80 34, (22) 730 80 37
e-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl
Naczelnik: Jacek Kłopotowski
e-mail: j.klopotowski@stare-babice.pl

Referat Inwestycji Gminnych – RIG
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 30 (II piętro)
tel.: (22) 722 95 36
e-mail: rig@stare-babice.pl
Kierownik: Iwona Mika
e-mail: i.mika@stare-babice.pl

Referat Funduszy Zewnętrznych – RFZ
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 2 (parter)
tel.: (22) 752 90 83, (22) 730 80 77
e-mail: rfz@stare-babice.pl
Kierownik: Beata Tuzimek
e-mail: b.tuzimek@stare-babice.pl