Naczelnik Wydziału: Lidia Engler
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 20 (I piętro)
tel.: (22) 730 90 07, (22) 730 80 20, (22) 730 80 50
e-mail:  l.engler@stare-babice.pl

Wydział Budżetowo - Księgowy – WBK
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 19 i 20 (I piętro)
tel.: (22) 730 90 07, (22) 730 80 20, (22) 730 80 50
e-mail: wbk@stare-babice.pl
Naczelnik: Lidia Engler
e-mail: l.engler@stare-babice.pl

Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej - RPiEDG
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 1, 6, 7, 8, (parter)
tel.: (22) 722 91 99, (22) 730 80 60
e-mail: rpiedg@stare-babice.pl
Kierownik: Anna Michalska
e-mail: anna.michalska@stare-babice.pl

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek - RWOJ
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 8, 9, 10, 16, 17 (I piętro)
tel.:
Oświata- (22) 730 80 44, (22) 730 80 98, (22) 722 90 78
Płace jednostek obsługiwanych – (22) 730 80 45
Księgowość jednostek obsługiwanych – (22) 730-80-91, (22) 730 80 67, (22) 730 80 83, (22) 730 80 67, (22) 730 80 92, (22) 749 18 81
e-mail:rwoj@stare-babice.pl
Kierownik: Magdalena Lech
e-mail: m.lech@stare-babice.pl