Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

1)      prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej posiedzeń Wójta z pracownikami Urzędu;
2)      koordynowanie działań w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania komórek organizacyjnych;
3)      realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie.

Naczelnik Wydziału: Michał Więckiewicz
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 13 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 16
e-mail: m.wieckiewicz@stare-babice.pl

W skład Wydziału wchodzą:

Biuro Obsługi Mieszkańca – KANCELARIA
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 - parter
tel.:(22) 722 95 81
e-mail: kancelaria@stare-babice.pl
Koordynator: Marta Adamska

Biuro Obsługi Rady Gminy – BORG
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 6 (I piętro)
tel.: (22) 730 80 28
e-mail:  borg@stare-babice.pl


Biuro Prawne – BP
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój nr 12 ( I piętro)
tel.: (22) 730 80 15
Koordynator:Małgorzata Pytel-Kostrzewa
e-mail: bp@stare-babice.pl


Biuro Tele-Informatyczne – BI
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój nr 21 ( I piętro)
tel.: (22) 730 80 99
Koordynator:Marcin Szepielak
e-mail: bi@stare-babice.pl


Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy – RKS
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 24, 25 (II piętro)
tel.: (22) 730 80 30, (22) 752 87 51
e-mail: rks@stare-babice.pl