Symbol:


Wydział:
Referat Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
art. 71 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane

Opłaty:
Opłata skarbowa wysokości 17zł
Opłatę można wnieść kartą w Urzędzie Gminy (pok. 7) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice - Bank Handlowy w Warszawie, nr rachunku 08 1030 1508 0000 0008 2366 0002.


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Planowania Przestrzennego

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17zł - opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice - SBO Warszawa Oddział Stare Babice, nr rachunku 08 1030 1508 0000 0008 2366 0002.

  • kopia mapy zasadniczej z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, która podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania.