Symbol:


Wydział:
Referat Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
1. Art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)


Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości - 110zł (za sam wypis - 50zł)

Termin odpowiedzi:
Nie później niż w terminie 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Planowania Przestrzennego

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu może być przydatne w przypadku niejasności we wniosku.
2. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 110 zł (sam wypis - 50 zł, sam wyrys - 60 zł) – opłatę można wnieść kartą w Urzędzie Gminy (pok. 7) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice - Bank Handlowy w Warszawie, nr rachunku 08 1030 1508 0000 0008 2366 0002.


Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty można przesłać na adres mailowy: kancelaria@stare-babice.pl


Dokumenty