Symbol:


Wydział:
Referat Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
1. Art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)


Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości - 110zł (za sam wypis - 50zł)

Termin odpowiedzi:
Nie później niż w terminie 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Planowania Przestrzennego

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu może być przydatne w przypadku niejasności we wniosku.
2. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 110 zł (sam wypis - 50 zł, sam wyrys - 60 zł) – opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice – WBS Warszawa Oddział Stare Babice, nr rachunku 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008


Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty można przesłać na adres mailowy: kancelaria@stare-babice.pl


Dokumenty