Siedziba:
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 697
05-083 Zaborów

Dyrektor:
Beata Błaszczak

Telefon:22 752 05 24
e-mail: sekretariat@zspborzecin.pl
strona internetowa:www.zspborzecin.pl

BIP: https://www.bip.stare-babice.eu/p,22,zespol-szkolno-przedszkolny-w-borzecinie-duzym