Symbol:


Wydział:
Referat Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.)


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Referat Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Uwagi:


Dokumenty
  • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika w przedmiotowej sprawie, które powinno spełniać wymogi określane przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (należy uiścić opłatę 17zł i dowód wpłaty dołączyć do

  • Mapa do celów projektowych z naniesioną lokalizacją zjazdu