Imię i nazwisko

Funkcja

Szkoła

Jan Waligóra

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach

Weronika Trzepałka

Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych

Samer Afana

Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 

Sebastian Bek

Radny

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach

Emilia Gajewicz

Radna

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 

Laura Płeszka

Radna

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach

Maja Kaczurba

Radna

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli

Kacper Kostanek

Radny

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli

Stanisław Radliński

Radny

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli

Emilia Żółcińska

Radna

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli

Antoni Napurka

Radny

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych

Krystian Pacocha

Radny

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym

Mateusz Wach

Radny

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym

Jan Kozak

Radny

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edulab

Natalia Perkowska

Radna

BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa

Ewa Oleksiewicz

Radna

Uczniowie szkół ponadpodstawowych