Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - PIN

Urszula Czuprzyńska

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 18 (I piętro)
tel.  (22) 730 80 05
e-mail: u.czuprzynska@stare-babice.pl