obejmuje całokształt spraw związanych  z edukacją publiczną i wychowaniem przedszkolnym, całokształt spraw związanych z pomocą społeczną, polityką prorodzinną i ochroną zdrowia, współpracą z organizacjami pozarządowymi, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, kulturą i placówkami upowszechniania kultury, a także kulturą fizyczną, rekreacją i turystyką

Przewodniczący Komisji
Radosław Karpiński

Członkowie Komisji

Anna Doberska
Paweł Karczmarek
Kazimierz Lade
Marta Pamięta
Dariusz Sobczak