działa w zakresie planowania i ładu przestrzennego, strategii rozwoju gminy, gospodarki nieruchomościami, organizacji lokalnego ruchu drogowego i transportu zbiorowego, działalności finansowej, opiniowania budżetu i  nadzorowania jego realizacji.

Przewodniczący Komisji
Remigiusz Fijołek

Członkowie Komisji

Anna Doberska
Paweł Karczmarek
Radosław Karpiński
Ewa Kawczyńska
Kazimierz Lade
Marta Pamięta
Jerzy Piętocha
Lucyna Skrzeczkowska
Dariusz Sobczak
Michał Starnowski
Krzysztof Szuba
Jadwiga Wasiak