Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.POŻ. – BPOZ

Paweł Janiszewski

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 2 (parter)
tel.  (22) 730 80 02
e-mail: p.janiszewski@stare-babice.pl