W sprawie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice".

Data uchwały:
2020-04-09

Numer uchwały:
XIX/201/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Stare Babice

Uchwała wchodzi w życie:
2020-04-09