W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice".

Data uchwały:
2020-02-27

Numer uchwały:
XVIII/195/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Stare Babice

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-27