W związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza-Zielona” zaplanowana na 26 kwietnia 2021 r.  godz. 17:00 (zgodnie z ogłoszeniem nr RPP.6721.22.2021 z dnia 15.03.2021r.) odbędzie się w formie online (wideokonferencja na platformie ZOOM).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: rpp@stare-babice.pl

Link do spotkania zostanie udostępniony w dniu dyskusji publicznej.

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu nr RPP.6721.22.2021 z dnia 15.03.2021 r. pozostają bez zmian. Zmianie ulega jedynie forma dyskusji publicznej.

 

 

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane
są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 22 kwietnia 2021 r.

Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279