UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane
są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 19 marca 2021 r.

Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279