obejmuje sprawy związane z ochrona środowiska, utrzymaniem czystości i gospodarki odpadami, rolnictwem, porządkiem  publicznym i bezpieczeństwem mieszkańców

Przewodniczący Komisji

Marta Pamięta


Członkowie Komisji
Ewa Kawczyńska
Kazimierz Lade
Lucyna Skrzeczkowska
Michał Starnowski
Krzysztof Szuba
Jadwiga Wasiak
Dorota Zwolińska