Inspektor Danych Osobowych: Marcin Szalacha

Kontakt: e-mail: IOD@stare-babice.pl