Rada Gminy Stare Babice nie podjęła uchwały o rewitalizacji w trybie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 278),
w związku z czym grunty położone w gminie Stare Babice:

  • nie znajdują się na obszarze zdegradowanym, ani w obszarze rewitalizacji,
  • nie są objęte gminnym programem rewitalizacji,
  • nie są objęte miejscowym planem rewitalizacji,
  • nie znajdują się na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji.