Statut Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice 

Uchwała nr XXXV/375/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i nadania jej statutu

Uchwała nr XXXVII/397/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i nadania jej statutu