Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy

Jan Waligóra

 

Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy

Gustaw Baca-Lönn

 

Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy

Katarzyna Bednarz

 

Radni

Sebastian Bek

Iwo Bodył

Michalina Bukowska

Maria Curyło

Adam Grzybowski

Jan Kafarski

Maja Maćkiewicz

Patryk Mroziński

Mikołaj Oraniec

Laura Płeszka

Maksymilian Pniewski

Emilia Żółcińska