Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu – SEK

Magdalena Sobczak
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 14 (I piętro)
tel.: (22) 722 94 51
e-mail: sekretariat@stare-babice.pl