Symbol:


Wydział:
Referat Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
art. 49b ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane

Opłaty:
Opłata skarbowa wysokości 17zł
Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice - WBS Warszawa Oddział Stare Babice, nr rachunku 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Planowania Przestrzennego

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17zł - opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice - SBO Warszawa Oddział Stare Babice, nr rachunku 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008,

  • kopia mapy zasadniczej z określeniem lokalizacji budowy,

  • dokumentacja projektowa,

  • kopia postanowienia PINB.