Symbol:


Wydział:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna:
Art.10 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 t.j.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 687)

Opłaty:
Opłata skarbowa – 82 zł
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice
WBS Warszawa Oddział Stare Babice
10 8015 0004 3000 1124 2030 0008


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, w godzinach pracy Urzędu)
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
2. Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy( tj. posiadających rodowód) następujących ras: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin (pies z Majorki), Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario (pies kanaryjski), Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujacy, Owczarek kaukaski.


Dokumenty