Symbol:


Wydział:
Referat Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:


Opłaty:
Opłata skarbowa za zaświadczenie - 17 zł

Termin odpowiedzi:
Do 7 dni

Jednostka odpowiadająca:
Referat Planowania Przestrzennego

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu może być przydatne w przypadku niejasności we wniosku.
2. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17zł – opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice – WBS Warszawa Oddział Stare Babice, nr rachunku 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008


Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty można przesłać na adres mailowy: kancelaria@stare-babice.pl


Dokumenty