Symbol:


Wydział:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 21zł
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice
WBS Warszawa Oddział Stare Babice
10 8015 0004 3000 1124 2030 0008


Termin odpowiedzi:
Do 14 dni

Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:


Dokumenty