Symbol:


Wydział:
Referat Wspólnej Obsługi Jednostek

Podstawa prawna:
Art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156)

Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Wspólnej Obsługi Jednostek

Tryb odwoławczy:
Od decyzji Wójta Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia pomocy materialnej i jej wysokości, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Uwagi:


Dokumenty