rozpatruje wpływające do rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska odnośnie rozpatrzenia wniosku i przekazuje je przewodniczącemu rady

Przewodnicząca Komisji
Radna Dorota Zwolińska

Członkowie Komisji
Radna Marta Pamięta
Radny Michał Starnowski
Radny Leszek Poborczyk