Audytor Wewnętrzny – AW

Teresa Pietrzak
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32
pokój 26 (II piętro)
tel.: (22) 730 80 87
e-mail: audytor@stare-babice.pl