BR.533.1.2020

 

Informacja w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń w ramach uzupełniającego wyboru ławników
na kadencję 2020-2023

 

 

W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na ławnika sądowego przedłużam termin składania dokumentów do dnia 31 marca 2020 r.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice (w poniedziałki w godz. 8:00-17:00, od wtorku do czwartku w godz. 8:00-16:00, w piątki w godz. 8:00-15:00). 

 

 Wójt Gminy

(-) Sławomir Sumka

 

 

 

Stare Babice, dnia 13 lutego 2020 r.